ท่าอากาศยานเชียงใหม่

60 หมู่ 3 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์(66) 5392-2000 ต่อ 2100

โทรสาร(66) 5392-2020

CNX_admin@airportthai.co.th