ท่าอากาศยานเชียงใหม่

60 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์(66) 5392-2000

โทรสาร(66) 5392-2020

CNX_admin@airportthai.co.th