ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

404 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

(66) 5379-8000

(66) 5379-3071

(66) 5379-3071, (66) 5379-8171

cei.airportservice@airportthai.co.th