ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

404 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

(66) 5379-8000 กด 0

(66) 5379-8049

aot_cei@airportthai.co.th