ถ้า…นำปืนฉีดน้ำขึ้นเครื่องบินต้องทำอย่างไร ?

messageImage_1712631846198