ทอท.ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

messageImage_1584673029243