ทอท.ของงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสอื่น ๆ “ขอขอบคุณไมตรีจิตที่ดี”

no gift 2020_3_