ทอท. จัดการประชุม “Analyst Meeting” เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

S__36806764

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทอท. ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนจากสถาบันต่างๆ ในงาน “Analyst Meeting” ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนหลายสถาบัน เข้าร่วมฟังการประชุมเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม ทอท.1 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
------------------------------------------
ฉบับที่ 53 / 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099 อีเมล aot_media@airportthai.co.th