ทอท.จัดกิจกรรม “ทอท.ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริอยู่อย่างพอเพียง ปี 2565”

5_2565_1
5_2565_2
5_2565_3
5_2565_4
5_2565_5
5_2565_6

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรม “ทอท. ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริอยู่อย่างพอเพียง ปี 2565” นำพนักงานเยี่ยมชมการดำเนินงาน เเละร่วมทำกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เกษตรผสมผสาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา คลอง 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ได้ร่วมกันมอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ใช้ในการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรนเพื่อการเกษตร) พร้อมแท็บเล็ต เครื่องกวนของเหลว เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องห่อถาด เเละวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมเป็นจำนวนเงิน 130,000.-บาท ให้กับศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์
ในศูนย์ฯ และให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมใช้ประโยชน์ด้วย โดยมี อาจารย์นนทกร พุ่มกล่อม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตร เป็นผู้รับมอบ เเละในการนี้ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการเกษตรฯ อีกทั้งได้แนะนำการปลูกพืช และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์
ที่ได้รับไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ทอท.ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 5/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th