ทอท.จัดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2561

S__4415522

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 68 / 2561 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
ภาพข่าว : ทอท.จัดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2561

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ (ซ้ายสุด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม)
และนางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายเลขานุการบริษัท) บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักเรียนจิตอาสาในพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนกว่า 500 คน
ร่วมกันปลูกกล้าไม้ จำนวน 9,999 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2561
-----------------------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th