ทอท.ถวายเงินบริจาคจากการตั้งตู้รับบริจาคหน้าองค์พระหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมืองจำนวนกว่า 1 ล้านบาทแด่วัดพระบาทน้ำพุ

37_2563_1
37_2563_2
37_2563_3

นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ “พระหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง” พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นำเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจากการตั้งตู้รับบริจาคหน้าองค์พระหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1,078,600.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ถวายแด่ท่านเจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งตู้รับบริจาค
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

-------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 37 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5240, 0 2535 5245

โทรสาร 0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th