ทอท.มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

01
3
4
2

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 150,000.- บาท โดยมี ร้อยตำรวจเอก ถาวร เพ็ชรคง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พนักงาน AOT ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
--------------------------------------------------------
ฉบับที่ 39/2563 วันที่ กันยายน 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th