ทอท.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance

51218134_2560035664012510_6126979505845174272_n
51484465_2560041217345288_4239323598088568832_n

(4 กุมภาพันธ์ 2562) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมฯ จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ในการนี้ นายมนัส โสธารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และพนักงาน ทอท. เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ กระทรวงคมนาคม