ทอท.ร่วมงาน “CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019”

S__33087546

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบันของ ทอท.และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันต่างๆ ในงาน “CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019” จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนหลายสถาบันเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Conrad Bangkok Hotel
------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 16 / 2562 วันที่ 11 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th