ทอท.ร่วมงาน “CLSA Asean Forum 2019”

S__72671295

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบันของ ทอท.และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันต่างๆ ในงาน “CLSA Asean Forum 2019” จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนหลายสถาบันเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 22 / 2562 วันที่ 17 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th