ทอท.ร่วมงาน “Thailand Focus 2019”

75_2562

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.เข้าร่วมงาน “Thailand Focus 2019” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานของ ทอท.ในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ จากกลุ่มนักลงทุนหลายสถาบันจากหลายประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok

-----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 75 / 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2535 5420, 0 2535 5425
โทรสาร 0 2535 5261
อีเมล aot_media@airportthai.co.th