ทอท.ร่วมพัฒนาชุมชน

8076959310580

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยนาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการธรรมาภิบาล ทอท. ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.มอบสระน้ำสาธารณะ หมู่บ้านจอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ทอท.สนับสนุนงบประมาณ 450,000.- บาท ในการพัฒนาให้มีความจุน้ำได้ 70,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ทอท.ได้ร่วมกับชุมชนในการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านจอมแจ้ง เพื่อการท่องเที่ยวสีเขียว เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

8076959321932