ทอท.เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง

2562_1
2562_2

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กลาง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ของท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมี Mr. Liu Shaocheng (ที่ 5 จากซ้าย) ตำแหน่ง Secretary of Committee for Discipline Inspection และ Chairman of Labour Union of Beijing Capital International Airport (BCIA) และคณะผู้บริหาร BCIA ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริการโดยรวมของท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและการปฏิบัติการของท่าอากาศยาน รวมถึงการบริหารจัดการบริเวณเคาน์เตอร์สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินและบริเวณชานชาลา เพื่อลดความแออัดของบริเวณดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

-----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 68 / 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2535 5420, 0 2535 5425
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th