ทอท.เข้าร่วมงาน Opportunity Day

45_2562

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต (ขวาสุด) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.เข้าร่วมงาน Opportunity Day (บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน) เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของ ทอท.ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 45 / 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th