ทอท.เข้าร่วมงาน “Thailand Investment Conference 2019”

34_2562

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ร่วมงาน “Thailand Investment Conference 2019” ซึ่งจัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของ ทอท.ในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันต่างๆ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan
-------------------------------------------------
ฉบับที่ 34 / 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th