ทอท.เข้าร่วมพิธีเปิดตัว Thailand VRT Application และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเพิ่มช่องทางเข้าถึงโครงการ VAT Refund for Tourists

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดตัว Thailand VRT Application : The World’s First VAT Refund for Tourists App powered by Blockchain ของกรมสรรพากร โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทอท.และหน่วยงานราชการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมในพิธี หลังจากนั้น นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเพิ่มช่องทางเข้าถึงโครงการ VAT Refund for Tourists ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำโครงการ VAT Refund for Tourists ภายใต้ภารกิจของกรมสรรพากร ผ่านช่องทาง AOT Airports Application ของ ทอท.ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง กรมสรรพากร กรมศุลกากร ทอท.และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทสภ.
----------------------------------------------
ฉบับที่ 6/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216 อีเมล aot_media@airportthai.co.th