ทอท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs ของหน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1/2562

S__13869065

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs ของหน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1/2562 ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงานสำหรับ 3 หน่วยงาน โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. นายสมนึก รงค์ทอง (ขวาสุด) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บกท. และนางอัมพวัณ วรรณโก (ซ้ายสุด) อธิบดี กรมท่าอาศยาน เข้าร่วมการประชุมฯ ห้องประชุม AOB ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการบินของไทย รวมทั้ง เป็นการประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนนโยบายระหว่างหน่วยงานดังกล่าวให้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
-----------------------------------------
ฉบับที่ 12 / 2562 วันที่ 2 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th