ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาโครงการ ACI DNA (Developing Nations Airport) Assistance Programme

102_2562

นางศรัญญา บุญยวัทน์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้แทน ทอท.ในการกล่าวเปิดการสัมมนาโครงการ ACI DNA (Developing Nations Airport) Assistance Programme ภายใต้หัวข้อ “Non- Aeronautical Revenue” ซึ่ง ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport ทั้งนี้ การสัมมนา ACI DNA
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่าอากาศยานในประเทศกำลังพัฒนาในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในท่าอากาศยานให้ทัดเทียมกับท่าอากาศยานในประเทศพัฒนาแล้วอันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยาน
----------------------------------------------------
ฉบับที่ 102 / 2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th