ทอท.เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

นางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจ (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายเลขานุการบริษัท) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท และอุปกรณ์การศึกษา โดยมี พันตำรวจโท สดใส โภคทรัพย์ ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
—————————————————————–
ฉบับที่ 16 / 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th