ทอท.และสนามบิน 6 แห่งจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

30_2565_1
30_2565_2
30_2565_3

          บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี 2565 โดยสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอุทัยธรรมาราม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายรัชชาณล กิตติพัทธ์ รองผู้อำนวยการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมพิธี
ซึ่งมียอดเงินร่วมทำบุญจาก ทอท. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. และ
พนักงาน ทอท.รวมเป็นจำนวนเงิน 1,059,021.50 บาท เพื่อนำไปสร้างกำแพงวัดด้านทิศตะวันออก

          สำหรับท่าอากาศยานของ ทอท.อีก 4 แห่งได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีด้วยเช่นกัน โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดตำหนักสวนขวัญ (สิริมังคลาจารย์) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่ายางหลวง จังหวัดเชียงราย วัดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และวัดโพธิ์ จังหวัดสงขลา ตามลำดับ โดยยอดเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีของสำนักงานใหญ่ ทอท.และสนามบิน 6 แห่งรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 2,288,000.- บาท

 

------------------------------------------------------
ฉบับที่ 30/2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242
โทรสาร  0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th