ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของ ทอท. ในงาน ITB 2019

1552033055337

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในงาน International Tourismus Borse (ITB 2019) ซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของโลก โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ทอท. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.พร้อมพนักงาน ทอท.รับเสด็จ และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ณ Messe Berlin Expo Center City กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
-----------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 15 / 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th