ท่าอากาศยานของ ทอท.พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ท่าอากาศยาน 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในด้านต่างๆ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 รวมทั้งได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีดังกล่าวด้วย
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
ทอท.คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ประมาณ 3.21 ล้านคน ทอท.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่างๆ โดยมีการจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ทสภ. ทดม. ทภก. ทชม.และ ทชร. พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ณ ทสภ. ทดม. ทภก.และ ทชร.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านต่างๆ และอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้
- ทสภ.จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 10 – 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9950
- ทดม.จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 11 – 22 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องปฏิบัติงานเวรบริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 (ใกล้กับห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 3861
- ทภก.จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 1500
- ทชร.จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5379 8152 , 0 5379 8111 และ 0 5379 8015
- ทชม. และ ทหญ.ได้จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทางอากาศ
เพื่อประสานงานข่าว การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัย และการติดต่อประสานงานเร่งด่วนอื่นๆ
นอกจากนั้น ทสภ.และ ทดม.ได้จัดพื้นที่จอดรถให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยยกเว้นค่าบริการ
จอดรถยนต์ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่
- ทสภ.ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2562 ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2562 บริเวณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 700 คัน พร้อมทั้งจัดรถ Shuttle Bus สำหรับให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที

- ทดม.จัดพื้นที่จอดรถยนต์ 3 จุด โดยไม่คิดค่าบริการ รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 450 คัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ได้แก่ (1) อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) (2) ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น บริเวณคลังสินค้า และ (3) ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น และคลังสินค้า 2 พร้อมทั้งจัดรถ Shuttle Bus สำหรับให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างพื้นที่จอดรถทั้ง 3 จุดกับอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และ อาคาร 2 ให้บริการฟรีทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานของ ทอท.มีการจัดตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารให้มีบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยที่ ทสภ.ได้มีการจัดซุ้มถ่ายภาพและจัดพื้นที่สรงน้ำพระพุทธรูปจำนวน 2 จุด บริเวณประตู 5 ชั้น 4 และ ประตู 1 ชั้น 2 ภายในอาคารผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2562 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทอผ้าโดยใช้กี่ทอผ้า
ขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งรับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 ส่วน ทดม.จัดพื้นที่สรงน้ำพระพุทธรูปและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณระหว่างเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารที่ 11 – 12 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 รวมทั้งจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารในวันที่ 11 เมษายน 2562 สำหรับ ทภก.จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาในเที่ยวบิน MI 754 ของสายการบิน Malaysia Airlines และเที่ยวบิน FD 3005 ของสายการบิน Thai Air Asia ในวันที่ 9 เมษายน 2562 รวมทั้งตกแต่งห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 ด้าน ทชม.จัดพื้นที่สรงน้ำพระพุทธรูประหว่างวันที่ 9 – 26 เมษายน 2562 นอกจากนั้น ยังได้จัดการแสดงดนตรีพื้นเมืองระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงผู้โดยสารชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และได้จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการ ทชม.ด้วย ขณะที่ ทหญ.จัดพื้นที่สรงน้ำพระพุทธรูปและตกแต่งอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งจัดจุดถ่ายภาพ ณ บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร และจัดกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 10 – 17 เมษายน 2562 ซึ่งในวันที่ 11 เม.ย. 62 จะมีการแห่ขบวนวันสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย ณ อาคารผู้โดยสาร ทหญ. และ ทชร.จัดพื้นที่สรงน้ำพระพุทธรูปและก่อเจดีย์ทรายตามประเพณีล้านนา ปักตุง พร้อมจัดจุดถ่ายภาพระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ บริเวณสายพานรับกระเป๋าห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และจัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารในวันที่ 11 เมษายน 2562 ด้วย
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.จำนวนมาก ดังนั้น ทอท.จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

--------------------------------------------

ฉบับที่ 37 / 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th