ท่าอากาศยานดอนเมืองฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2562 กรณีอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง

72_2562_1
72_2562_2
72_2562_3
72_2562_4
72_2562_5

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง (Full Scale Exercise: DEMEX-19) ประจำปี 2562 กรณีอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. หน่วยงานราชการ สายการบิน คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง (AOC) และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ทั้งนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ ทดม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินของ ทดม. ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 72 / 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2535 5420, 0 2535 5425
โทรสาร 0 2535 5261
อีเมล aot_media@airportthai.co.th