ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จะทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง (Full Scale Exercise: DEMEX-19) ประจำปี 2562 กรณีอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 00.00 น.

S__20119558

ทั้งนี้ ทดม.จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย โดยในระหว่างการฝึกซ้อมครั้งนี้ ทดม.ยังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติ และขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพระหว่างการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิด และเพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

******************************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทร : 0 2535 1892
โทรสาร : 0 2535 1065