ท่าอากาศยานปลอดบุหรี่

AOT_Article01-01
AOT_Article01-02

ทอท. ขานรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกห้องสูบบุหรี่ 6 ท่าอากาศยานหวังดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการ #ท่าอากาศยานไทย #AOTofficial