ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

30_01
30_02
30_03

นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยพนักงาน AOT ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด และข้าวสาร อาหารแห้ง นมสำหรับเด็ก และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมถึงงบประมาณที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสมทบทุน
มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ภายใต้โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

——————————————

ฉบับที่ 30/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th