ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจัดโครงการ “ทชร.เพื่อน้องอิ่มท้อง อิ่มกาย สุขใจ ประจำปี 2564”

34_01
34_02

นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ม.12 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย และ โรงเรียนบ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย งบประมาณโรงเรียนละ 10,000.- บาท ภายใต้โครงการ “ทชร.เพื่อน้องอิ่มท้อง อิ่มกาย สุขใจ ประจำปี 2564” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปใช้ในการจัดซื้อข้าวสารสำหรับประกอบอาหาร และเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวความคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

——————————————

ฉบับที่ 34/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

404 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

(66) 5379-8000 กด 0

(66) 5379-8049

aot_cei@airportthai.co.th