จุดให้บริการน้ำดื่ม ร้อน เย็น ณ ทสภ.

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำนวยความสะดวกน้ำดื่มแก่นักเดินทาง จัดให้มี #ตู้กดน้ำ ฟรี! ทั้งแบบร้อน-เย็น น้ำดื่มสะอาดและปลอดภัย หาได้ง่ายๆทั้งหมด 9 จุดบริการ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ #AOTofficial #บริการน้ำดื่ม

ชั้น 2 บริเวณทางเดินภายในประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน B มีตู้กดน้ำดื่มให้บริการ ฟรี! มาเติมความสดชื่นด้วยน้ำเย็นๆ สักแก้วก่อนออกเดินทาง

ชั้น 3 โซนระหว่างประเทศ ตั้งแต่ Gate C-G บริเวณแนวทางเดิน 6 จุดด้วยกัน! จับจองที่นั่งโซนไหนก็ไม่ต้องเดินไกล เพราะมีตู้กดน้ำให้บริการ ฟรี!

ชั้น 4 บริเวณโถงผู้โดยสารขาออก แถว J และแถว S ดื่มน้ำฟรี! ใกล้สุดๆ สังเกตตู้กดน้ำร้อน-เย็น ตั้งอยู่บริเวณท้ายแถวเคาน์เตอร์ เช็คอิน