ขั้นตอนการใช้บริการ Free WiFi ภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.

1056929

Airport Free WiFi ให้บริการสำหรับผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการ ณ

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #ท่าอากาศยานเชียงใหม่ #ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย #ท่าอากาศยานภูเก็ต และ #ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพียงลงทะเบียนใช้งาน เชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ไร้สายได้ทันที! มีบริการหลายเครือข่ายให้เลือกใช้งาน #AIS #DTAC #True #AOTOfficial #Airport #Travel #Boarding #SuvarnabhumiAirport #DonMueangAirport #BKK #DMK #Aviation #FreeWiFi

#วิธีลงทะเบียน เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย

Settings >> เลือก WiFi >> เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน จะ AIS, DTAC หรือ TRUE เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

#AIS

  1. เลือก เครือข่าย .@AirportAISFreeWiFi
  2. เปิดโปรแกรมอินเตอร์เน็ต ใส่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขพาสปอร์ต หรือหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  3. กด ยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่ม Register

#DTAC

  1. เลือก เครือข่าย .@AirportDTACFreeWiFi
  2. เปิดโปรแกรมอินเตอร์เน็ต ใส่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรประชาชน และอีเมล์ (ถ้ามี)
  3. กด ยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และเข้าสู่ระบบ

 

#TRUE

  1. เลือก เครือข่าย .@AirportTrueFreeWiFi
  2. เปิดโปรแกรมอินเตอร์เน็ต ใส่ หมายเลขพาสปอร์ต และอีเมล์
  3. กด ยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่ม Log-in