บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน(Market Sounding)

S__14704672

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน
(Market Sounding) โครงการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO : Maintenance Repair and Overhaul)
การซ่อมขนาดเบาอากาศยาน (Line Maintenance) และการให้บริการล้างเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านการประชุมทางไกลระบบ VDO Conference