บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)แปลงที่ดินให้เช่าระยะสั้น/ระยะยาว อันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน

ทสภ
ทชม
เปิดประมูล ทชม V2
ทหญ
ทชร