บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) .เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บพท.

332377114_594799145436694_3324539128945891846_n
บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.)
.
เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บพท.
.
ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม / แบบฟอร์มการรับสมัคร ได้ที่ลิงก์ : https://www.aotga.com/recruit-president/
.
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 มีนาคม 2566
ในวันและเวลาทำการระหว่าง 8.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณวชิรา ไชยองค์การ โทร. 08 2960 9518
222 ห้องเลขที่ 4326 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารอาคาร1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210