ปฏิทินข่าว AOT

51D02698-39D1-451B-A80C-B91D4306E8DE

  วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience, Reunion, and Reinventing for Aviation Sustainability” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยานภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ทัดเทียมระดับโลก ห้อง Infinity Ballroom โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม พร้อมด้วยนายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ AOT นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท/องค์กรที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับ AOT เข้าร่วมการประชุมเชิงอภิปราย

------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th