คำแนะนำผู้โดยสาร

ประกาศกระทรวงคมนาคม


 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ (อ่านที่นี่)