คำแนะนำผู้โดยสาร

ประกาศกระทรวงคมนาคม


ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ (อ่านที่นี่)