ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การให้สิทธิ์ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

431477310_763025365439470_2455999056679190532_n
431545392_1611965592938037_6394553902426754425_n