ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการ ตำแหน่งหมายเลข 701, 702, 711 และ 712

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ CNX_1200 x 1200 CNX

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการ ตำแหน่งหมายเลข 701, 702, 711 และ 712

https://www.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2023/06/ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์-701-702-711-และ-712-2.pdf