ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไปวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดการต่าง ๆ

ประกาศชื่อได้สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป
วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดการต่าง ๆ

สอบวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

https://www.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน.pdf