ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน วิชาความถนัดทั่วไป (เพิ่มเติม)

new

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน วิชาความถนัดทั่วไป (เพิ่มเติม)
1. ตำแหน่งหมายเลข 111
2. ตำแหน่งหมายเลข 604

สอบวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

https://www.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ-เพิ่มเติม.pdf