ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตำแหน่งหมายเลข 106 และ 206

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ตำแหน่งหมายเลข 106 และ 206

https://www.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2024/04/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ.pdf