ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและกำหนดการ ตำแหน่งหมายเลข 507 และ 603

IMG_0038