ประกาศ !! ขยายเวลาการปิดให้บริการสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน

S__2728455