ประชาชนกว่า 15,000 คนเตรียมร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ วิ่ง-ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

9C3EE51C-E7BE-4A5F-994D-6620E288B06C
F31A5864-7492-429C-88C7-485411BCE702
4B98C744-7BB9-43CC-876F-D14A999534D5

11 องค์กรชั้นนำ รวมใจจัดกิจกรรม “Happy and Healthy Run and Bike for the King” วิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกาศความพร้อมเต็มกำลังในการอำนวยความสะดวกประชาชนนักวิ่งและนักปั่นจักรยานกว่า 15,000 คนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างล้นหลาม สู่การบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เงินสนับสนุนจากการจัดงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของพสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่านั้น ในการนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงเรียนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 23.5 กิโลเมตร และกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ กิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เป็นความร่วมมือของ 11 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์

กิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ด้วยการลงทะเบียนผ่าน https://happyhealthyrunandbike.com และ https://race.thai.run/SCBRUN โดยในส่วนของกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ รับสมัคร 10,000 คน ประกอบด้วย วิ่งระยะทาง 23.5 กิโลเมตร จำนวน 4,000 คน และวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 6,000 คน ขณะที่กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ รับสมัครจำนวน 5,000 คน โดยมีประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อย่างล้นหลามครบตามจำนวนในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ เงินสนับสนุนจากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีประชาชนจำนวนมากสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ทอท.ขอขอบคุณทุกท่านที่พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดย ทอท.ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เตรียมพื้นที่จอดรถ จำนวนกว่า 6,000 คันไว้ให้บริการ ณ บริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน C ลานจอดรถชั่วคราวข้างสถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลานจอดรถบริเวณพื้นที่โครงการลู่ปั่นจักรยาน บริเวณถนนสุวรรณภูมิสาย 4 และพื้นที่โดยรอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดรถ Shuttle bus ให้บริการรับ-ส่งนักวิ่งและนักปั่นจากจุดจอดรถบริเวณพื้นที่ต่างๆ ไปยังสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ทั้งนี้ นักวิ่งและนักปั่นสามารถใช้บริการจอดรถบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยดูจากป้ายบอกทางที่จะมีติดตั้งเป็นระยะๆ ซึ่ง ทอท.ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จอดรถทุกพื้นที่ และยังได้สนับสนุนน้ำดื่มให้บริการนักวิ่งและนักปั่นอีกด้วย

นอกจากนี้ ทอท.จะมีการจัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และอำนวยความสะดวกในโครงการกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้มีความเหมาะสมและสวยงามสำหรับรองรับกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ซึ่งจะมีพนักงานจิตอาสาของ ทอท.และพนักงานจิตอาสาของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาทิ สถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สายการบิน ฯลฯ จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ เก็บขยะบนทางเท้า และทาสีปรับปรุงพื้นที่จอดรถ รวมถึงทำความสะอาดป้ายบอกทางและจุดจอดรถ Shuttle bus บริเวณถนนสุวรรณภูมิโดยรอบสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลอันยิ่งใหญ่ ประชาชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ธนาคารไทยพาณิชย์มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ โดยประชาชนที่ได้รับอีเมลล์ยืนยันการสมัครสามารถมารับเสื้อและบิบ (BIB) ที่ระลึกได้ที่ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น. โดยสิ่งที่ต้องใช้ในการรับเสื้อ ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีมารับแทนเพื่อนให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเพื่อน) และอีเมลล์ยืนยันการสมัคร (ปรินท์หรือแสดงจากโทรศัพท์มือถือได้) ในส่วนของกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนสายรัดข้อมือ SNAP ต้องมารับเสื้อและลงทะเบียนรับ SNAP ด้วยตัวเอง (สำหรับคนไทยใช้บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น และสำหรับชาวต่างชาติ ใช้พาสปอร์ตตัวจริงเท่านั้นในการลงทะเบียน) โดยผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติต้องสวมเสื้อที่ระลึกของงานเท่านั้น หากสวมเสื้อกีฬาประเภทอื่นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

สำหรับกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 04.00 น. และเวลาคัทออฟ 08.00 น. ระยะทาง 10 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 05.00 น. และเวลาคัทออฟ 08.00 น. สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 17.30 น. และเวลาคัทออฟ 21.30 น.

สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE” ซึ่งจะเป็นสนามสำหรับจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นี้ เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร เป็นสนามลู่ปั่นจักรยานที่มีมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบที่ดีที่สุดในโลก ทั้งนี้ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เป็นโครงการกิจกรรมขององค์กรเพื่อสังคม จัดสร้างและพัฒนาโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์

________________________

รูป 1

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รูป 2 (บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา)

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน การตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0 2535 4097

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.0 2544 4502