ป้องกันอันตรายจาก “นก” ตัวป่วน AIRSIDE

AOT_infographic13_Airport Bird Control_01
AOT_infographic13_Airport Bird Control_02
AOT_infographic13_Airport Bird Control_03
AOT_infographic13_Airport Bird Control_04