คำแนะนำผู้โดยสาร

บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ


 1. สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
  • ที่จอดรถ
  • ลิฟท์
  • ห้องน้ำ
  • โทรศัพท์
 2. คำแนะนำการเดินทาง
 3. สื่อแนะนำการเดินทาง