ผู้ที่สวมใส่ FACE SHIELD เพียงอย่างเดียวจะถูกปฏิเสธการให้เข้าอาคารสนามบิน !!

AW6 14 JULY