ฝากไว้ก่อนนะ! จุดบริการรับฝากสัมภาระ 2 ท่าอากาศยาน AOT เพิ่มทางเลือกเพื่อความคล่องตัว ช่วยแบ่งเบาสัมภาระระหว่างเดินทาง เพื่อให้นักเดินทางไม่ต้องกลัวของหาย ด้วยจุดรับฝากกระเป๋าทั้ง 2 ท่าอากาศยาน

21 May 2022 จุดบริการรับฝากสัมภาระ-02
21 May 2022 จุดบริการรับฝากสัมภาระ-03