พิกัดคลินิกแพทย์และห้องปฐมพยาบาล (First Aid) ในสนามบินทั้ง 6 แห่ง ของ AOT เตรียมพร้อมไว้ให้คุณ หากป่วยฉุกเฉินและไม่อยากให้เสียแผนการเดินทางที่วางไว้ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการทางการแพทย์ได้ง่าย ๆ การเดินทางไม่สะดุด ครบวงจรแบบสุด ๆ ทั้งในเวลาทำการ (08.00-17.00 น.) และนอกเวลาทำการ

300939851_3190805511171796_5727891728113612003_n
พิกัดคลินิกแพทย์และห้องปฐมพยาบาล (First Aid) ในสนามบินทั้ง 6 แห่ง ที่ AOT เตรียมพร้อมไว้ให้คุณ
หากป่วยฉุกเฉินและไม่อยากให้เสียแผนการเดินทางที่วางไว้ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการทางการแพทย์ได้ง่าย ๆ การเดินทางไม่สะดุด ครบวงจรแบบสุด ๆ ทั้งในเวลาทำการ (08.00-17.00 น.) และนอกเวลาทำการ
1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) เบอร์โทร 0 2132 7777
- คลินิกเวชกรรม ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ใกล้ประตู 3 (ในเวลาทำการ)
- สมิติเวชสุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ประตู 3 (นอกเวลาทำการ)
2. ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) เบอร์โทร 0 2535 1113
- คลินิกแพทย์ ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารส่วนกลาง นอกอาคารผู้โดยสาร (ในเวลาทำการ)
- คลินิกแพทย์ ชั้น 1 โถงผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ประตู 11 (ในเวลาทำการ)
- สมิติเวชดอนเมือง คลินิกเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ตรงข้ามศูนย์ประชาสัมพันธ์ (นอกเวลาทำการ)
3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) เบอร์โทร 0 5392 2000 ต่อ 2222
- คลินิกแพทย์ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หลังเคาน์เตอร์เช็กอิน (ตลอด 24 ชั่วโมง)
4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI) เบอร์โทร 0 5379 8101 ถึง 2
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ใกล้ประตูทางออกหมายเลข 3
- คลินิกแพทย์ (ในเวลาทำการ)
- ห้องปฐมพยาบาล (ตลอด 24 ชั่วโมง)
5. ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) เบอร์โทร 0 7635 1113
- คลินิกแพทย์ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ใกล้ประตู 5 - 6 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- ห้องปฐมพยาบาล ชั้น 1 ใกล้ประตู 3 หน้าลิฟต์ ทิศเหนือ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ตลอด 24 ชั่วโมง)
6. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) เบอร์โทร 0 7422 7706
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
- คลินิกแพทย์ (ในเวลาทำการ)
- ห้องปฐมพยาบาล (นอกเวลาทำการ)